Stockholm Brommaplan

Välkommen till Sveriges troligen trevligaste Rotaryklubb

Rotary är ett världsomfattande nätverk som gör humanitära insatser. Det är en politiskt och religiöst oberoende organisation som grundades av advokaten Paul Harris i Chicago, 1905. Till Sverige kom Rotary 1926. Rotarys kärnvärden är tjänande, kamratskap, mångfald, integritet och ledarskap 

Fem skäl att bli medlem i Rotary:

1.      Större personligt nätverk, både i Bromma, nationellt och internationellt.

2.      Stockholm-Brommaplan Rotaryklubb har morgonmöte kl. 07.15- 08.30 med intressanta föredrag av inspirerande talare som ger dig nya insikter. Vi träffas i Ängbykyrkans nya lokaler.

3.      Personlig utveckling genom engagemang och trevliga möten. Rotary är Sveriges största yrkesnätverk där medlemmarna bidrar med tid, kunskap och kontakter för att göra gott i samhället.

4.      Du gör något bra för världen och samhället.

5.      Du breddar ditt nätverk i Bromma och får vänner för livet.

Du är välkommen att kontakta någon av oss för att delta som gäst på något av våra möten.

Varmt välkommen

Tessie Sjöstedt, president 2023-2024

Verksamhet

Utöver veckovisa frukostmöten bedrivs övrig verksamhet som projekt där Rotary Stockholm Brommaplan antingen är ensamt ansvariga eller samarbetar med såväl andra Rotaryklubbar som med externa organisationer.

Viktiga projekt just nu är att Rotary Stockholm Brommaplan är aktiva i:

End Polio Now - Rotary Internationals projekt sedan många år som tillsammans med Bill och Melinda Gatés stiftelse strävar efter att utrota polio i världen vilket snart verkar lyckas.

Projekt 17 000 - Varje individ räknas Syftar till att uppmuntra individens inneboende förmåga att bygga ett samhälle som präglas av empati, medmänsklighet och respekt.Det sker genom att promota konstverket och den ideella föreningen 17 000.


Projekt Diabetes Typ1  -  Syftar till att sprida kunskap om Diabetes Typ 1 som är en obotlig och livshotande sjukdom. Tanken är att ökad kunskap ska leda  till ökad insamling av medel till forskning efter botemedel.